Witamy na naszej stronie internetowej!

NOWE Numery Systemu Alarmowania OSP NIEWIERSZYN:

Dzwonek telefoniczny: odebranie (zielona słuchawka) – potwierdzenie udziału w akcji, odrzucenie (czerwona słuchawka) – odmowa udziału w akcji,

  • 58 500 80 24 – ALARM POŻAROWY  OSP  Niewierszyn,
  • 58 739 52 99 – ALARM POŻAROWY  OSP  Niewierszyn,
  • 58 526 10 25 – ALARM Dodatkowy – zbiórka, zebranie, ćwiczenia,

            Wiadomość SMS:

  • 507401598 – ALARM POŻAROWY  OSP  Niewierszyn,
  • 799 448 339 – ALARM POŻAROWY OSP Niewierszyn + dodatkowe informacje,

Są to numery, które dzwonią do wszystkich Strażaków OSP Niewierszyn w przypadku zainicjowania alarmu pożarowego przez osobę uprawnioną lub Stanowisko Kierowania PSP.

Należy zapisać powyższe numery w książce telefonicznej, nadając im rozpoznawalną nazwę oraz przypisując głośny dzwonek.